Reverzni mehanizem za lesene podvodne puške

 

Reverzni mehanizem za podvodne puške je bil razvit in izdelan zaradi več razlogov. Glavni je ta, da se na podvodni puški enake dolžine pridobi čim večjo razdaljo – efektivno dolžino napetih elastik na harpuni. Na ta način se poveča moč strela na enako dolgi podvodni puški, saj se z večanjem efektivne dolžine sorazmerno veča izkoristek elastik.

Achilles reverse mechanism

Nov reverzni mehanizem Achilles poveča efektivno dolžino elastik na enako dolgi podvodni puški za 8,5 cm. Ker prisegam na lesene podvodne puške, je oblika novega mehanizma prilagojena enostavni vgradnji od spodaj in pritrditev z vijaki. Odpade torej pritrjevanje z jeklenimi zatiči skozi trup podvodne puške. Vgradnja novega reverznega mehanizma je zato enaka, kot pri starejšem, ki je običajne oblike. Osnovna širina, višina in pozicija reverznega mehanizma Achilles je ostala nespremenjena glede na prejšnji model običajnega mehanizma. Glavna misel pri tej odločitvi je bila v tem, da se omogoči preprosta posodobitev obstoječih podvodnih pušk, predvsem samograditeljev, saj koncept vgradnje ohišja mehanizma v spodnjem delu ostaja povsem enak. Prilagoditev podvodne puške je potrebna le nad ročajem v smeri nazaj.

Reverzni mehanizem Achilles prinaša še nekaj novih tehničnih rešitev. Na vzvodu mehanizma so dodani preprosti, navzven neopazni omejilci gibanja, ki omogočajo mehko zapenjanje harpune in tiho delovanje pri sprožitvi strela. Vzvod ob sprožitvi strela »pade« navzdol le toliko, da se sprosti harpuna in zato ne udari ob trup podvodne puške izven ohišja. Petelin mehanizma je preračunan na zelo »mehko« proženje, saj sila vzmeti na prstu ne presega vrednosti 2 N. Pri tem pa zaradi obrnjene pozicije vzvod mehanizma ni podvržen številu in moči elastik, zato se ne povečuje trdota petelina pri proženju. Tudi hod petelina pri proženju je za malenkost krajši, vendar še vedno omogoča povsem varno rokovanje s podvodno puško.

Achilles reverse mechanism II

Konstrukcija ohišja reverznega mehanizma zagotavlja visoko nosilnost, enostavna oblika petelina in vzvoda pa omogoča brezhibno delovanje tudi ob vgradnji v najmočnejših podvodnih puškah. Novost predstavlja distančnik modre barve, izdelan iz visoko odpornega litega poliamida, ki vsebuje odlične mahanske, fizikalne in kemične lastnosti, še posebej z zelo nizkim koeficientom trenja (0,114 po metodi ASTM D). Plošče iz litega poliamida se uporabljajo tudi v gradbeništvu, na primer gradnja viaduktov, z uporabo narivne tehnike.

Distančnik zagotavlja konstrukcijsko trdnost mehanizma, obenem pa predstavlja večjo površino, ki na čelnem delu mehanizma nalega na trup podvodne puške, na zgornji strani pa je distančnik v kontaktu s harpuno. Tu pa je najpomembnejši nizek koeficient trenja ob sprožitvi. Spodnji del ohišja mehanizma je oblikovan v dve široki površini, ki nalegata na trup puške in sta postavljeni pravokotno na delovanje sil. Na ta način je zagotovljena togost vpetja mehanizma, ki je privit s štirimi vijaki v podvodno puško. Kljub temu je na zadnjem zgornjem delu ohišja mehanizma še dodatna odprtina za peti vijak, ki pa se dodaja le po potrebi.

Na zatičih so med petelinom, vzvodom in ohišjem vstavljene podložke iz plastike, na katere se kristali soli ne bodo prijemali. Na ta način je odpravljen že dolgo znan problem tršega proženja zaradi uporabe podvodne puške v morski vodi. Ta ob slabem vzdrževanju povzroča kristalizacijo soli, ki lahko povzroča opisane težave.

Vsi ostali deli mehanizma so izdelani iz nerjavnega jekla tip AISI 316. Za ohišje je uporabljena pločevina premera 1,5 mm, za vzvod in petelin pa pločevina premera 8 mm.

Dimenzije:

  • dolžina 120 mm

  • osnovna širina 14 mm

  • celotna višina 30,5 mm

  • višina za trup puške 25,5 mm

  • masa 117 g

Reverzni mehanizem Achilles IIII

Reverzni mehanizem Achilles je v celoti izrezan z oporabo laserske tehnike, ohišje pa je zakrivljeno na CNC stroju. S tem je zagotovljena natančna izdelava v tolerančnem območju, ki zagotavlja brezhibno delovanje. Kljub večji dolžini mehanizma, pa njegova masa ostaja povsem enaka masi starega običajnega mehanizma, kar je zelo dober podatek.

O značilnostih in razlikah med reverznim in običajnim mehanizmom ter o vplivih na delovanje podvodne puške, sem obširneje pisal tudi TUKAJ.